Karriärskolan del 7 - Nytt jobb


Karriärskolan del 7 – Nytt jobb

De första dagarna på en ny arbetsplats är viktiga för hur din framtid där kommer att se ut. Några saker som kan vara bra att tänka på läser du här.

1. Känn av klimatet 

När du är ny på ett jobb kan det ta ett tag innan du har bildat dig en riktig uppfattning om hur klimatet ser ut på den specifika arbetsplatsen. Försök dock få ett grepp om detta så snart du kan, för att lättare komma in i gänget. Sådant som klädsel, samtalsämnen och liknande kan skilja sig åt ordentligt mellan olika arbetsplatser. Det finns naturligtvis ingenting som säger att du behöver följa de koder som finns helt och hållet, du ska förstås ha din egen stil och vara dig själv. Men det kan vara en fördel att ha lite koll på hur de andra gör.

2. Vad förväntas av dig?

Ibland kan det vara svårt att få en tydlig bild av vad som faktiskt förväntas av dig. Det kan också vara så att din chef och dina kollegor har något olika uppfattningar om vad som ingår i dina uppgifter. De oskrivna regler som är så vanligt förekommande kan ställa till det ordentligt. Se därför till att ligga steget före genom att fråga varje gång du är osäker. Det är ingen som blir sur om du frågar om en viss uppgift ligger på dig, men däremot kan det skapa dålig stämning om du inte gör en sak som det är underförstått att du ska göra.

3. Ta det lugnt med de stora förändringarna

Du har säkert en massa bra idéer om hur saker skulle kunna förbättras på din nya arbetsplats. Ta det lugnt med att uttrycka dem de första veckorna. Du vill inte att dina medarbetare ska se dig som ett hot. Det finns gott om tid att genomföra förändringar längre fram, men använd din första tid till att lyssna på hur arbetet ser ut idag. Då kan du i lugn och ro bilda dig en uppfattning om vilka delar som verkar fungera bra och vilka som verkar fungera mindre bra, och framföra dina åsikter på ett genomtänkt sätt. Däremot är det inget fel i att se saker med nya ögon, det brukar många gånger kunna uppskattas.

4. Ge dina föregångare respekt

På de flesta arbetsplatser finns det personer som har jobbat en längre tid, kanske med just de uppgifter som du nu ska ha ansvar för. Sådana personer har ofta en bestämd åsikt om hur arbetet ska utföras baserat på sina erfarenheter, och anser sig veta allt av värde inom området. Låt dem leva i den uppfattningen ett tag. Dessa personer blir ofta glada om de får hjälpa en nykomling med lite goda råd. Sedan väljer du själv vilka råd du vill ta till dig. Men att åtminstone be om råd är en fin gest som garanterat uppskattas. Det hänger även ihop med resonemanget i punkt 3; du vill inte uppfattas som ett hot.

5. Välj inte sida

Risken är stor att det finns mer eller mindre tydliga grupperingar på arbetsplatsen. Se till att i möjligaste mån hålla dig utanför dessa, framför allt i början. Säkerligen kommer vissa personer försöka få med dig på sin sida, men du vill inte hamna i en sådan situation det första du gör. Får du höra negativa åsikter om en viss person eller grupp av personer så försök att hålla dig neutral. Du vinner ingenting på att prata skit om andra, risken finns istället att det ställer till det för dig i framtiden.

work.jpg

6. Ta inte på dig för mycket

Var försiktig med att ta på dig för mycket i början. Kanske känner du att du vill bevisa att du kan jobba bra och att du är villig att hjälpa dina kollegor. Gör inte det, risken finns att det slutar med att du känner dig utnyttjad och ouppskattad. Det är sällan någon som tackar dig för att du arbetar för mycket, du förlorar bara på det i slutändan. Självklart ska du sköta det som faktiskt ingår i dina arbetsuppgifter så bra du bara kan, och det skadar inte att du ställer upp lite extra i början om det behövs, men du måste vara säker på att du inte tar dig vatten över huvudet.

7. Se till att dina arbetsuppgifter ser ut som ni bestämt

Vid anställningstillfället gick ni förhoppningsvis genom vad dina arbetsuppgifter skulle bestå i. Se till att detta följs. Du tog förmodligen jobbet för att du ville arbeta med just det, och då ska inte villkoren plötsligt ändras. Se också till att eventuella andra överenskommelser, såsom speciella arbetstider eller förmåner, följs. Påpeka direkt om det är något som inte stämmer, det är lättare att åtgärda det direkt än att dra ut på det.

8. Följ med på alla aktiviteter som erbjuds

Ta alla chanser du får att följa med på olika aktiviteter som anordnas på jobbet. After Work, uteluncher och så vidare är utmärkta tillfällen att lära känna dina arbetskamrater lite närmare. Och du vill inte uppfattas som tråkig, vilket är lätt hänt om du tackar nej för många gånger. Har du verkligen förhinder så säg det, men då ska det vara något bättre än att du måste hem till tvättstugan.