Karriärskolan del 3 - Skriv CV och ansökan


Karriärskolan del 3 – Skriv CV och ansökan

Är du osäker på hur du skriver ett bra CV och ansökningsbrev? Läs våra tips så behöver du inte tveka längre!

1. Ingen återanvändning!

Att göra massutskick av ansökningar är inte att rekommendera. Är det ett specifikt jobb du söker så ska din ansökning också vara specifik. Det märks direkt om du har utgått från en standardmall som du använder till alla jobb du söker. Detta tyder på bristande engagemang och är inte speciellt attraktivt i arbetsgivarens ögon. Läs igenom platsannonsen ordentligt och utgå från det som efterfrågas när du skriver din ansökan. Ett CV är förstås en annan sak. Detta kan med små justeringar se ungefär likadant ut oberoende av vilket jobb du söker. Du kan dock vilja lyfta fram vissa erfarenheter lite extra beroende på hur relevanta de är i sammanhanget.

2. Ring upp kontaktpersonen innan

Finns det kontaktuppgifter till någon som kan svara på frågor angående jobbet så se till att utnyttja detta. Även om du tycker att du har den information du behöver kan du med all sannolikhet komma på något att fråga om. Ibland klargörs det tydligt att frågor endast besvaras via mail, och då är det förstås det som gäller. Finns det däremot ett telefonnummer angett så ring istället för att maila. Det ger ett mer personligt intryck och chansen är större att de kommer ihåg dig. För det är just ihågkommen du vill bli! Om samtalet kändes givande, hänvisa gärna till det i din ansökan för att påminna om vem du är och att du engagerat dig lite extra.

calling.jpg

3. Var inte för personlig

Din ålder, bostadsort och största fritidsintressen är naturligtvis av intresse för arbetsgivaren. Även en kortfattad beskrivning av dina familjeförhållanden, om du har barn till exempel, kan vara relevant att ta upp i ansökan. Får du däremot intrycket av att det du skriver inte kommer att ses som enbart positivt kan det vara bättre att vänta med att nämna det tills det blir dags för intervju. Var annars väldigt selektiv när det gäller personlig information. Att du har en hund, två katter och en guldfisk och är intresserad av stickning är knappast något du behöver nämna i din ansökan. Börja heller inte brevet med en presentation av dig själv, utan spara det till slutet.

4. Stick ut

Till vissa utannonserade tjänster kan ett företag få in hundratals ansökningar. För att ha någon som helst chans att få jobbet krävs det att du sticker ut och att din ansökan inte ser ut som alla andra. Hur du väljer att göra detta är upp till dig och din fantasi. Det kan handla om att din ansökan och CV rent utseendemässigt skiljer sig från mängden, vilket innebär det mesta förutom ett hopvikt A4 i ett vitt kuvert. Ännu viktigare är det dock att den sticker ut innehållsmässigt. Du kan till exempel välja att beskriva hur en dag på jobbet skulle se ut, och där väva in hur du skulle hantera olika arbetsuppgifter utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper. En sådan ansökan visar att du har bemödat dig lite extra genom att inte bara rakt upp och ner beskriva dina kvalifikationer. Du har också alla möjligheter att visa att du har koll på vad yrket innebär och vad som kommer att krävas av dig.

5. Motivera varför just du ska ha jobbet

Vad är det som gör att du skulle passa perfekt för tjänsten och vad kan du tillföra arbetsplatsen? Dessa två frågor bör du tänka över noga och besvara i din ansökan. Försök hålla dig borta från standardformuleringar som ”jag gillar att ha många bollar i luften” eller ”jag jobbar bra både självständigt och i grupp”. En sådan formulering säger absolut ingenting om du inte kan ge konkreta exempel på situationer som gett dig dessa erfarenheter. Var också försiktig med att tänja på sanningen alltför mycket. Självklart ska du framhäva de arbetsuppgifter du utfört och de egenskaper hos dig själv som du är extra stolt över, men inom rimliga gränser. Du bör kanske inte skriva att du talar flytande tyska om du har läst en termin. Om du däremot läst språket under en längre tid och kanske till och med vistats i landet är det naturligtvis en merit som är värd att nämnas.

6. Var selektiv med referenser

Dina referenser kan vara väldigt viktiga för din chans att få jobbet, och bör därför väljas med omsorg. Hellre få och relevanta än en lång lista. Det är ingen tävling i vem som har haft flest jobb! Med tiden får du nya referenser och då kan det vara läge att stryka chefen på ditt sommarjobb i gymnasiet. En bra grundregel är att din referens inte bara ska komma ihåg dig, utan också kunna ge en tydlig och rättvisande bild av dina förmågor. Det kan absolut vara relevant med referenser även inom andra områden än det jobb du söker, så länge de på något sätt kan bidra till ett helhetsintryck av dig som person. Tänk också på att det kan se konstigt ut om du enbart har kollegor som referenser och ingen av dina chefer, på samma sätt som det kan bli helt fel att ange högsta chefen som referens om denne knappt har haft någon insyn i ditt dagliga arbete. Mycket viktigt är att du meddelar dina referenspersoner att de förhoppningsvis har ett samtal att vänta, så att de är förberedda och hinner tänka över hur de bäst kan beskriva dig. Det skadar inte heller att du tar reda på vad de faktiskt tänker säga om dig, det kan hända att ni har helt olika uppfattning om vad du faktiskt gjorde på ditt jobb!

7. Be om granskning

Är du fortfarande lite osäker på om du har skrivit en bra ansökan eller om ditt CV ser tillräckligt proffsigt ut? Dra dig inte för att be personer i din närhet om hjälp! Låt en partner/förälder/kompis läsa det du skrivit och komma med synpunkter. Ta till dig några av dem men lita även på dig själv, det är trots allt dig det handlar om. Det kan också vara bra att låta någon gå igenom stavning, meningsbyggnad och liknande som det är lätt att själv bli blind för. Det ser inte bra ut att ha stavfel eller syftningsfel i din ansökan! Du kan också få professionell hjälp med att utforma ansökningsbrev och CV genom Arbetsförmedlingen.

8. Dubbelkolla uppgifter

Innan du skickar iväg din ansökan bör du gå igenom alla detaljer en sista gång. Se till att dina egna kontaktuppgifter är uppdaterade och stämmer, samt att ditt namn finns med på alla ansökningshandlingar. Ditt personnummer behöver du däremot inte ange. Försäkra dig om att du verkligen skickar ansökan till rätt person, med dennes namn korrekt stavat, och till rätt adress. Se till att du har märkt din ansökan med rätt referensnummer eller liknande, i de fall där det efterfrågas. Många gånger finns det flera olika sätt att ansöka; via en speciell webbplats, via mail eller vanligt brev. Försök uttyda om något av sätten föredras, välj annars det som passar dig bäst. Välj dock bara ett av alternativen om det inte klart och tydligt står att de vill ha in ansökan på fler än ett sätt.