Högskoleprovet


Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet är till för dig som vill komma in på högskolan. Med hjälp av ett provresultat från högskoleprovet är detta möjligt.

Av de platser som finns på högskolan går mer än en tredjedel till de som har ett resultat från högskoleprovet. Det betyder att mer än 25 000 studenter varje år kommer in på högkolan genom sitt provresultat!


Om högskoleprovet


Till för alla

Högskoleprovet har ingen åldersgräns och är alltså tillgänglig för alla. För att få göra provet behöver du heller inte vara svensk medborgare. Majoriteten av de som väljer att göra högskoleprovet gör det för att öka sina chanser att komma in på högskolan, men det är även öppet att göra provet för de som vill mäta sina kunskaper av andra anledningar.

Fördelar

En av fördelarna med att göra högskoleprovet är att när du söker en utbildning du har behörighet till placeras du automatiskt in i ytterligare en urvalsgrupp. Om du även har ett studieomdöme från en folkhögskola eller slutbetyg från gymnasiet konkurrerar du alltså i två urvalsgrupper.

Det är bra att ha ett resultat från högskoleprovet i bagaget. Till vissa utbildningar är det nästan ett krav på att man ska ha gjort provet, som tex läkar- och veterinärutbildningar. Till utbildningar där det är väldigt få sökande som har ett resultat från högskoleprovet ökar din chans att komma in om du gjort provet.

Hur fungerar det och hur gör man?

Om du är intresserad av att göra högskoleprovet behöver du anmäla dig. Efter att du registrerat dig på anmälningssidan behöver du betala in anmälningsavgiften som är 350 kronor. Det går dock inte att få tillbaka anmälningsavgiften om du ångrar dig eller uteblir från provet. Det går heller inte att överföra anmälningsavgiften till ett annat provtillfälle eller till en annan person.

Två gånger per år sker högskoleprovet, en gång på våren och en gång på hösten. Provet är alltid på en lördag. 15 februari är sista anmälningsdagen för vårprovet och den 15 september för höstprovet.

Cirka en vecka före provet kommer du få en kallelse. Kallelsen består även om information var provet kommer att äga rum.

Man kan utföra provet på flera orter runt om i Sverige, men även utomlands.

Provresultatet

Ditt resultat går att använda i fem år för att söka till högskolan. Under de senaste fem åren är det alltid ditt bästa resultat under dessa år som gäller. Exempelvis kan ditt resultat från vårprovet 2010 användas sista gången när du söker till en utbildning som startar hösten 2015.

Resultatet du fått på ditt högskoleprov anges på en skala från 0,0 till 2,0 poäng. De provresultat som resulterar i över 0,1 poäng överförs automatiskt till Verket för högskoleservice (VHS) och till högskolorna. Eftersom ditt provresultat är en offentlig handling är det inte hemligt.

Du får ditt resultat skickat till den adress du uppgav i svarshäftet ungefär fyra veckor efter provdagen.

Vad består provet utav?

Dina kunskaper testas inom olika områden genom högskoleprovets fem delprov. Varje delprov kallas ett block, ett block är 50 minuter långt under provdagen. Dock ingår alltid delproven ORD och ELF i ett och samma block, medan de övriga delproven NOG, DKT och LÄS utgör varsitt block.

Men provet innehåller samt ett femte block som är ett så kallat utprövningsblock med nya uppgifter som ska prövas inför kommande högskoleprov. Ingen av de deltagande vet i förväg vilken av delproven som kommer bli det femte blocket och de får inte heller något resultat på utprövningsblocket.

Högskoleprovet innehåller följande fem delprov:

  • DKT - Tabeller, diagram och kartor
  • NOG - Logik och matematik
  • LÄS - Förståelse av svenska texter
  • ELF - Förståelse av engelska texter.
  • ORD - Förståelse av ord och begrepp

Läs mer om provets olika delar på Studera.nu

Förberedelser inför provet

Du kan inte förbereda dig till högskoleprovet som inför en vanlig skrivning eftersom provet är så brett. Här får du några tips och knep som kan hjälpa dig att lyckas med högskoleprovet.

1. Studier av gamla prov. Ett av de bästa sätten är att öva upp dig på är att göra gamla högskoleprov och du hittar flera stycken på Studera.nu. För att bli så effektiv som möjligt bör du ta tid och avsätta exakt så pass mycket tid som du har på det riktiga provet. Detta gör att du vänjer dig vid tidspressen.

2. Använd inte förbjudna hjälpmedel. När du gör gamla högskoleprov är det också viktigt att du inte använder otillåtna hjälpmedel. Undvik att använda gradskivor, miniräknare eller liknande hjälpmedel som du ändå inte får använda när du skriver det riktiga högskoleprovet. Risken är ju att du vänjer dig vid dessa hjälpmedel och att du sedan inte klarar dig utan dem när du väl ska skriva provet.

3. Börja öva i god tid. Det är viktigt att börja förbereda sig i tid innan högskoleprovet eftersom man på så sätt ökar sina möjligheter att täppa igen kunskapsluckor. Personer som är duktiga på matte kanske behöver öva upp sitt ordförråd medans språkbegåvningar kanske ska lägga sin energi på matematikformler.

4. Läs mycket böcker och tidningar. För att lyckas med den verbala delen (engelsk- och svensk läsförståelse, meningskomplettering samt ordkunskap) av högskoleprovet är det viktigt att ha ett bra ordförråd. Ett av de bästa sätten att träna och utöka sitt ordförråd är att läsa mycket böcker och tidningar. Det här är kanske inte är något som du gör inför ett prov, utan se till att läsa under en längre tid. Välj gärna lite mer avancerade texter och variera dig genom att läsa både fack- och skönlitteratur samt artiklar. Både på svenska och på engelska.

5.Fördjupa dina mattekunskaper. Undvik att enbart lära dig alla formler utantill! Se till så att du även vet hur och när dessa tillämpas. Många av uppgifterna har utformats och ligger på samma nivå som gymnasiets kurs matematik A så det kan vara ett bra tips att repetera matematiken.

6.Träna på att läsa diagram och tabeller. Besök Studera.nu och leta upp gamla prov att träna på.

7.Viktigt under provdagen. Läs igenom vad du ska göra och försök att inte stressa. Om du fastnar någonstans så gå vidare till nästa fråga så att du inte fastnar i en del av provet. Det finns en rekommenderad tid för varje del inom varje provpass. Återigen – öva på gamla prov! Då ser du hur mycket tid du måste lägga vid varje del. Se till att vara utvilad och ät ordentligt innan.

Det finns både interaktiva övningsprov, gamla prov och facit att använda sig av.

Interaktiva övningsprov:

Studera.nu

Gamla prov och facit:

Studera.nu

För dig som är dyslektiker eller synskadad

Om du är dyslektiker eller är svagt eller gravt synskadad finns högskoleprovet för dig i en speciell variant. Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi eller är synskadad för att få göra det anpassade provet.

Läs mer om högskoleprovet på Studera.nu.

Anmäl dig till högskoleprovet här Hogskoleprov.nu .