Information om företaget
Antal anställda: 
2500
Medelålder: 
43 years
Andel kvinnor: 
17%
Traineeprogram: 
Nej

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. Ett globalt företag Atlas Copco har huvudkontor i Stockholm, en global närvaro som omfattar mer än 160 marknader och kontor i över 80 länder. Hela världen är full av jobbtillfällen i hela värdekedjan från produktutveckling, konstruktion och inköp till tillverkning, distribution, försäljning och service.