Description:

Traineeprogrammet i Carlsberg Sverige löper över två år, först i Sverige och sedan utomlands i något annat av Carlsberggruppens bryggeriföretag. Målet med traineeprogrammet är att utveckla medarbetare som på längre sikt ska ha nyckelpositioner inom Carlsberggruppen. Vi investerar stora resurser i programmet som startade 1 september 2002 med kandidater till platser inom produktion, ekonomi/finans, logistik och marknad.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010
Sänd ansökan till: 
Bo Gillvander: bo.gillvander@carlsberg.se