Johanna Leijon

Bakgrund
Yrkesroll: 
Kvalitetskoordinator & Export Service
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Maskinteknik
Stad: 
Örebro

Robert Eriksson

Bakgrund
Yrkesroll: 
Director
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Datateknik
Stad: 
Solna

Mattias Edström

Bakgrund
Yrkesroll: 
Financial Controller
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Industriell ekonomi
Stad: 
Örebro

Robert Karlsson

Bakgrund
Yrkesroll: 
Projektledare
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Industriell ekonomi
Stad: 
Nagoya Japan

Charlotta Ivansson

Bakgrund
Yrkesroll: 
Materialspecialist
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Maskinteknik
Stad: 
Örebro

Peter Stylander

Bakgrund
Yrkesroll: 
Logistikutvecklare
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Industriell ekonomi
Stad: 
Örebro

Peter Trimmel

Bakgrund
Yrkesroll: 
Produktchef
Skola: 
Linköpings Tekniska Högskola
Utbildning: 
Civilingenjör
Industriell ekonomi
Stad: 
Örebro