En bra chef och ledarskap är viktigt vid val av arbetsgivare


En bra chef och ett bra ledarskap är de viktigaste egenskaperna hos en arbetsgivare när man söker jobb enligt två av tre tekniker. Det visar Young Professionals Attraction Index, en ny undersökning som Academic Work tagit fram i samarbete med TNS Sifo.

I undersökningen fick tekniker i början av sin karriär, lista de tio viktigaste egenskaperna hos en potentiell arbetsgivare som de prioriterar när man ska söka jobb. En bra chef och ett bra ledarskap var den faktor som toppade listan.

 • För tekniker är det särskilt viktigt med en ledare som kan få ett bra fungerande team. För att öka chansen att attrahera rätt människor är det därför viktigt att kunna visa upp att chefen och medarbetarna har en god relation som präglas av samstämmighet, säger Svante Randlert, Head of Strategic Competence Resourcing på Academic Work.

Studien visar att ett bra ledarskap innebär att en chef ser medarbetarnas styrkor och svagheter samt får dem att utvecklas. Akademiker inom teknik, i början av sin karriär, vill ha en ledare som är tillgänglig, glad, öppen, trevlig och stöttande. En bra chef ska också ha en långsiktig plan och våga gå sin egen väg.

 • Det är otroligt viktigt att företag vet vad akademiker i början av sin karriär söker för att kunna möta deras efterfrågan. Vårt mål är att det ska vara enkelt och tydligt vad målgruppen tycker så att man sedan kan utveckla sina relationer. Vi ser att en ökad medvetenhet ger ett stort försprång hos de företag som gör detta, både på kort och på lång sikt, säger Svante Randlert.

De 10 viktigaste faktorerna som tekniker svarade vid frågan ”Vad är viktigast när du väljer en arbetsgivare?”

 1. Bra chef/ledarskap 67%
 2. Trevliga arbetskollegor och bra stämning 64%
 3. Goda utvecklingsmöjligheter 61%
 4. Bra lön och förmåner 50%
 5. Bra arbetsmiljö 41%
 6. Utmanande arbetsuppgifter 40%
 7. Kompetens och professionalitet 38%
 8. Tydliga mål och roller 35%
 9. Eget ansvar/egna beslut 35%
 10. Öppenhet/transparens 32%