Hatbrott vanligt i högskolemiljö.


En studie från Malmö högskola visar att var tioende högskolestudent har varit utsatt för hatbrott. Om detta leder till att studenter avviker eller hoppar av sina studier innebär det att de flesta hatbrott inte polisanmälls.

Svenska studier har tidigare visat att studenter med en annan sexuell läggning, funktionshinder eller utländsbakgrund avbryter sina studier i större omfattning. Om det beror på hatbrott eller inte vet man inte, men spekulationer finns. Caroline Mellgren, forskare vid Instutiotionen för kriminologi vid Malmö högskola säger att i deras studie var det bara tio procent som anmält brott och inte bara hatbrott utan alla typer av brott.

Omkring 3000 högskolestudenter har deltagit i undersökningen som studien grundar sig på och det är tydliget att hatbrott och kränkande behandling är vanligt. Studien visar att det är vanligast att hatbrott riktar sig emot studenter på grund av hans eller hennes religion eller ursprung. Utsatta studenter mår sämre, känner sig arga, rädda och mer ledsna än sina kamrater och försöker också dölja sin identitet genom att ändra beteende och klädstil.

Resultatet av studien ska jämföras med liknande studier som grundar sig utomlands.