Linkedin sänker åldersgränsen till 13 år


Yrkesnätverket Linkedin sänker åldergränsen från 18 år till 13 år i ”de flesta länder runtom i världen”, enligt Techcrunch.

I ett försök att locka till sig den nya generationen har **Linkedin **lanserat en universitetssida där användarna kan lägga till sina profiler till skolor.

Ändringarna ska lanseras på den 12:e september.