Fem studenter avstängda för fusk


I juni månad vid Luleå tekniska universitet har fem studenter blivit avstängda för fusk i samband med tentor och inlämningar.

Två studenter hade med sig anteckningar till en skriftlig salstenta. Två andra studenter hade lämnat in varsin nästan identiska hemtentor. Ytterligare en student hade lämnat in en skriftlig inlämning som liknade en tidigare inlämning från en annan student.

Disciplinnämnden har beslutat att stänga av studenterna från all utbildningsverksamhet vid universitetet under sex veckors tid.

Det innebär att de under denna tid varken har rätt till undervisning eller handledning av något slag. De har inte heller rätt att delta i prov eller lämna in uppgifter för rättning eller bedömning.