Spionerande studenter i Ulricehamns butiker


Spionerande studenter från Högskolan i Borås ska nu hjälpa butikerna i Ulricehamn att skärpa sitt kundbemötande. Det handlar om så kallade mystery shoppers kopplade till de handelsprojekt som drivits i Ulricehamn under några år.

Det är när resultaten av de två projekten "25000 kunder 2020" och "Affärsutveckling för framtiden" ska mätas, som Cityföreningen i Ulricehamn nu väljer att ta hjälp av Högskolan i Borås.

Låtsas vara kunder Studenter knutna till handelsforskningsinstitutet SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) kommer från och med september och en tid framåt att intervjua både kunder och handlare, och dessutom agera så kallade "mystery shoppers". Det innebär att de kommer att gå runt i butiker i Ulricehamn och låtsas vara kunder, men i själva verket iaktta hur det ser ut med framför allt kundbemötandet i butikerna.

Målet med de handelsutvecklingsprojekt som drivits i Ulricehamn sedan 2009 är att få fler ulricehamnare att välja att handla i Ulricehamn istället för att åka till Borås eller Jönköping. Man har i projekten bland annat jobbat med utbildning till butikerna i frågor som bemötande, skyltning och utbud.

"Det har blivit klart bättre" – Vår förhoppning och min övertygelse är att den studie som nu ska göras ska visa att det har skett förändringar, att vi har nått målen med att vara bättre på service och bemötande och på att visa utbudet i butikerna på ett bättre sätt, säger Lars Wallberg som är projektledare för "Affärsutveckling för framtiden".

Vad är din känsla, har det blivit bättre?

– Ja, jag märker skillnad. Jag tycker att det har blivit klart bättre, säger Lars Wallberg.